Kompetensbolag1 AB


Vi tar inte emot mer beställningar på uppdrag, kurser eller utbildningar!

Vi kommer att avsluta de uppdrag vi har, sedan går vi på "längre ledighet" (pension). Vi är stolta över vad vi åstadkommit under 25 år tillsammans med alla våra uppdragsgivare. 

Det har varit både kul, intressant och utvecklande år. Vi har haft förmånen att fått träffa många härliga människor i många olika situationer. 

Vi har dessutom haft mycket roligt, och vi har haft en härlig stämning bland oss i personalen. 


Ett axplock inom vilka områden vi haft olika uppdrag, kurser & utbildningar

  • Teleteknik
  • IT/Data
  • Personlig utveckling
  • KBT
  • Coaching
  • Grupp- och Ledarskapsutveckling
  • Ungdomsprojekt
  • ESF-projekt
  • Arbetsmarknadsprojekt

Kompetensbolag1 AB (KB1)

...har under alla år strävat efter att vara en professionell partner i allt. Det har inneburit för oss att vi alltid strävat efter en hög kundnöjdhet. Vi har genom åren fått väldigt goda omdömen och vitsord från alla våra uppdragsgivare/kunder. Det är vi mycket stolta över!

Nu när vi inte längre tar emot ny uppdrag, betyder det inte att vi sänker kvaliteten - tvärtom - vi tar upp det ett steg till.... och avslutar på topp!

Vi som jobbat här på KB1 har haft kul, alltid och hela tiden. Det kanske är en av anledningarna till att vi fått så mycket beröm. En annan kan vara vår kompetens. Ytterligare en kan vara engagemang.

Under de dryga 25 åren vi varit verksamma har vi gått från 3 anställda till som mest 21.

Jag som VD/ägare har haft en mycket "lätt resa" då samtlig personal varit kompetenta, engagerade och roliga människor.

Det är kanske det som är framgång!

Jag vill rikta ett stort TACK till alla uppdragsgivare/kunder vi haft förmånen att få träffa.

Jag vill rikta ett särskilt stort TACK till all personal som varit engagerade i KB1 genom åren

TACK

Bo Björklund