Coaching

Logga 75_25 RGB

Coaching är ett sätt att jobba med personlig utveckling som anpassas efter individens egna behov.

Tillsammans med coachen gör man upp en långsiktig handlingsplan som följer personliga önskemål. Under tiden lär man också känna sig själv och vad som är viktigt för att man skall hitta harmoni och balans i sitt liv. Samtidigt får man också en chans att stanna upp och reflektera över hur man kan utveckla sina talanger och hitta lösningar på eventuella ”problem” i jobbet eller privatlivet.

Vanligtvis brukar de flesta få coaching i minst tre månader (1-2 samtal/vecka) för att det verkligen skall hinna hända saker i den personliga och arbetsmässiga utvecklingen.

Det är bra att ha någon som man kontinuerligt kan bolla sina tankar och idéer med. Någon som kan ställa de rätta frågorna för att lättare hitta konstruktiva lösningar och som kan peppa till nya framsteg. Man kan se det som en ”mentor” med tystnadsplikt och höga sekretesskrav.

Idag använder många organisationer individuell coaching som ett sätt att utveckla sina ledartalanger. Att erbjuda medarbetarna personlig coaching ger en attraktiv möjlighet till bl.a.

  • Kompetensutveckling
  • Professionell hjälp med egna mentala begränsningar
  • Högre personlig livskvalitet och större chans att nå professionella mål
  • Synliggörande av egen potential på ett positivt och framtidsinriktat sätt

För vem?
Coaching kan vi alla behöva ibland. Mycket lämpliga är t.ex. ledare/chefer, positioner som har många krav från olika håll, sälj och kundvårdande personal med flera.

(Läs också gärna om KBT-Kognitiva samtal under fliken med samma namn)